Przejdź do treści

Z niewielką pomocą moich przyjaciół? Pomoc cybernetyczna i skutecznacyberobrona Ukrainy

Po upływie roku od rozpoczęcia działań wojennych na Ukrainie, jasne stało się, że dostęp do informacji wywiadu i zastosowanie rozwiązań cybernetycznych wpływa na sukces konwencjonalnych operacji wojskowych jedynie w umiarkowany sposób. Przykłady można mnożyć: we wczesnych fazach wojny CERT-UA był w stanie złagodzić wpływ szkodliwego oprogramowania “Caddy Wiper/Industroyer2” i jemu podobnych programów dzięki współpracy ze służbami wywiadowczymi innych państw (np. Wielkiej Brytanii, USA i Polski) oraz z firmami zajmującymi się cyberbezpieczeństwem, takimi jak ESET i Microsoft. Niedawno pojawiły się publicznie doniesienia o “ofensywnych operacjach cybernetycznych” prowadzonych przez władze USA, choć ich szczegóły (czas, miejsce i środki) nie są jeszcze znane. Udzielanie (cyber)pomocy Ukrainie wywołało w wielu państwach obawy dotyczące ich ewentualnej odpowiedzialności międzynarodowej jako stron walczących, biorących udział w działaniach wojennych, tak jak np. w Niemczech (zobacz tu, tu i tu). Podzielając niektóre z tych obaw, dotyczących samej pomocy cybernetycznej dla Ukrainy jako mogącej prowadzić do eskalacji konfliktu, nie zgadzamy się z podobną oceną jej skutków. Z politycznego punktu widzenia operacje cybernetyczne mają wpływ na dostęp do informacji lub treści, przy czym bardzo niewiele operacji wywołuje efekty kinetyczne.

W związku z tym pomoc cybernetyczna może prowadzić wręcz do deeskalacji konfliktu, o ile ma miejsce przed, w trakcie lub pod koniec działań wojennych.

Atak taki, naszym zdaniem, pozwala na dwie zgodne z prawem reakcje w cyberprzestrzeni: po pierwsze, zaatakowana strona, Ukraina, może bronić się indywidualnie lub zbiorowo na podstawie art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych; po drugie, takie (niesprowokowane) użycie siły zbrojnej daje państwom możliwość albo powstrzymania się od udziału w działaniach zbrojnych, oferując jedynie wsparcie państwom realizującym swoje prawo do indywidualnej samoobrony zgodnie z art. 51 ust. 2 Karty Narodów Zjednoczonych albo wzięcia współudziału w walce, w której to państwo zaatakowane uczestniczy

Other EuRepoC Articles

  • Research and Analysis
Right Thoughts, Right Words, Right Actions?: The EU’s Application of the Cyber Diplomacy Toolbox

1 February 2024
This analysis by Imke Schmalfeldt, Annika Sachs, and Kerstin Zettl-Schabath is the first to closely examine the actual application of the Cyber Diplomacy Toolbox's measures by EU institutions and actors over the last six years. Thiis paper sheds light on the question as to how far the EU has used the CDT as a vehicle to push for a strengthened Europeanisation of cybersecurity policies.

Welcome to our Cyber Incident Dashboard!

For best results, please view on a desktop device.