Przejdź do treści

Cyber Incident Tracker

Cyber Incident Tracker dostarcza informacji o wszystkich cyberincydentach  zarejestrowanych przez EuRepoC poprzedniego dnia (Cyber Incident Tracker Rate). Oprócz liczby przypadków w rankingu znalazły się “trzy najważniejsze cele” na terytorium państw członkowskich UE, podzielone według państw i sektorów gospodarki. Wszystkie dzienne dane liczbowe zostały skorelowane z konkretnym tygodniem i miesiącem, co pozwala na identyfikację trendów krótko- i średnioterminowych.

Zarejestruj Się

Jeśli chcesz otrzymywać Cyber Incident Tracker, zarejestruj się tutaj. Prosimy również o zapoznanie się z naszą polityką prywatności. Gromadzenie danych służy stałej i anonimowej ewaluacji projektu, w szczególności ocenie jego efektów. Możesz anulować subskrypcję jednego lub więcej kanałów Trackera w dowolnym momencie za pomocą pola “Anuluj subskrypcję” w otrzymanym e-mailu.

Subskrypcja została pomyślnie zakończona! Ops! Coś poszło nie tak, spróbuj ponownie.

Sprawdź nasze poprzednie wydania:

Welcome to our Cyber Incident Dashboard!

For best results, please view on a desktop device.