Przejdź do treści
Home » Nadruk

Nadruk

Nota prawna

Ta strona jest publikowana przez

  • Uniwersytet w Heidelbergu
  • Grabengasse 1
  • 69117 Heidelberg, Niemcy
  • tel. +49 6221 54-19012
  • faks: +49 6221 54-19020
Uniwersytet w Heidelbergu jest instytucją publiczną, której przedstawicielem prawnym jest rektor uniwersytetu, Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel.
Numer identyfikacji podatkowej: DE 811225433

Informacja o prawach autorskich

©Uniwersytet w Heidelbergu, wszelkie prawa zastrzeżone.
Wszelkie informacje publikowane na tej stronie internetowej (układ, teksty, obrazy, ryciny i tabele itp.) są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek wykorzystanie tych informacji zabronione jest przez przepisy prawa autorskiego i wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Uniwersytetu w Heidelbergu. Dotyczy to w szczególności kopiowania, przetwarzania, tłumaczenia, wprowadzania zmiany lub powielania informacji w bazach danych lub innych mediach i systemach elektronicznych. Dozwolone jest kopiowanie i pobieranie ze stron internetowych do użytku osobistego, naukowego lub niekomercyjnego. 
Wyraźnie zezwalamy i zachęcamy użytkowników do cytowania naszych dokumentów i stron internetowych oraz do umieszczania odnośników do naszej strony internetowej.

Zastrzeżenie dotyczące odnośników

Zgodnie z przepisami prawa, Uniwersytet w Heidelbergu jest odpowiedzialny za treści tworzone przez osoby z nim związane. Treści te nie obejmują odsyłaczy (“linków zewnętrznych”) do innych stron internetowych. Takie treści nie pochodzą od Uniwersytetu w Heidelbergu; Uniwersytet w Heidelbergu nie jest również w stanie wpływać na nie jako strona trzecia. Zawartość zagranicznych stron, które są powiązane z tą stroną, nie odzwierciedla opinii Uniwersytetu w Heidelbergu. Odnośniki są udostępniane wyłącznie w celu przekazania dodatkowych informacji. 
Powyższe oświadczenie dotyczy wszystkich odnośników i odsyłaczy, które zostały utworzone na stronach internetowych Uniwersytetu w Heidelbergu, a także komentarzy zarejestrowanych przez zewnętrznych użytkowników w księgach gości, na forach dyskusyjnych i listach mailingowych, które zostały utworzone przez Uniwersytet w Heidelbergu. Wyłączną odpowiedzialność za treści niezgodne z prawem, nieprawidłowe lub niekompletne, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania takich treści ponosi właściciel strony internetowej, do której odsyła link. 
Ponadto Uniwersytet w Heidelbergu nie kojarzy się ani nie identyfikuje z treściami stron trzecich, do których odnosi się za pośrednictwem linku. Uniwersytet w Heidelbergu nie ponosi odpowiedzialności za takie treści, ponieważ nie ma na nie wpływu.

Welcome to our Cyber Incident Dashboard!

For best results, please view on a desktop device.