Przejdź do treści

O nas

Nasza misja

Europejskie Repozytorium Cyberincydentów (EuRepoC) to niezależne konsorcjum badawcze powołane celem umożliwienia lepszego zrozumienia środowiska cyberzagrożeń, w Unii Europejskiej i poza nią. Nasz projekt, rozpoczęty w listopadzie 2022 r., stawia sobie za główny cel kształtowanie polityki cyberbezpieczeństwa opartej na danych oraz podnoszenie świadomości na temat zagrożeń w tym obszarze. Cel ten osiągamy zapewniając analityczne ramy odniesienia służące ocenie i porównywaniu “cyklu życia” cyberincydentów, koncentrując się na ich aspektach technicznych, politycznych i prawnych

Nasze dane i badania są przydatne dla szerokiego grona interesariuszy/interesariuszek – w tym urzędników/urzędniczek państwowych, organizacji działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, przedstawicieli/przedstawicielek świata biznesu, dziennikarzy/dziennikarek, nauczycieli/nauczycielek i studentów/studentek, jak i ogółu społeczeństwa.

Nasze działania

Budowanie bazy danych cyberincydentów

Nasz zespół codziennie śledzi, dokumentuje i analizuje publiczne raporty o cyberincydentach. Poszczególne incydenty są kodowane i kompilowane w formie interdyscyplinarnej bazy danych, publikowanej w otwartym dostępie.

Tworzenie badań i analiz

Empirycznie analizujemy trendy w cyberincydentach i publikujemy artykuły naukowe i popularnonaukowe na ich temat. Oferujemy także narzędzia do samodzielnego śledzenia cyberincydentów. Nasi badacze /nasze badaczki regularnie uczestniczą w panelach, warsztatach i konferencjach.

Tworzenie sieci

Wzmacniamy europejską sieć niezależnych organizacji badawczych i badaczy/badaczek zajmujących się cyberbezpieczeństwem, poprzez specjalistyczne programy edukacyjne i organizację wydarzeń naukowych.

Finansowanie

Jako niezależne konsorcjum nie zajmujemy stanowiska w kwestiach politycznych. Utrzymujemy niezależność dzięki różnorodności źródeł finansowania. Obejmują one znaczący wkład niemieckiego Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i duńskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także wkład instytucji członkowskich konsorcjum. Ponadto aktywnie poszukujemy dotacji na konkretne projekty od fundacji i osób prywatnych. Jeśli chcesz wesprzeć nas lub z nami współpracować, napisz niezwłocznie na adres: .

Konsorcjum

Heidelberg University
Institute for Political Science

German Institute for International and
Security Affairs (SWP)

University of Innsbruck
Institute for Theory and Future Law

Cyber Policy Institute

Nasz zespół

UNIWERSYTET w HEIDELBERGU

Sebastian Harnisch

Sebastian Harnisch

Profesorem Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej
Prof. Dr Sebastian Harnisch jest profesorem stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej na Uniwersytecie w Heidelbergu , członkiem zarządu Centrum Studiów Amerykańskich w Heidelbergu (HCA) oraz członkiem zarządu Centrum Ochrony Środowiska Naturalnego w Heidelbergu (HCE). Jego projekty badawcze i publikacje koncentrują się na tematach porównawczej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, teorii stosunków międzynarodowych, nieproliferacji, strategii politycznej dotyczącej Internetu, polityki cyberbezpieczeństwa i zmian klimatu.
Dowiedz się więcej Do jego ostatnich publikacji z zakresu cyberbezpieczeństwa należy antologia "Asymetrie w konfliktach cyfrowych. Jak przypisanie odpowiedzialności państwom i wykorzystanie podmiotów prywatnych wpływają na rozwój norm", opublikowanej przez NomosVerlag w 2022 r.
Kerstin Zettl-Schabath

Kerstin Zettl-Schabath

Badaczką
Dr Kerstin Zettl-Schabath jest badaczką w projekcie EuRepoC. Jej rozprawa doktorska koncentrowała się na porównaniu demokratycznych i autokratycznych relacji między państwami a podmiotami prywatnymi w cyberprzestrzeni. Badania prowadzone były w oparciu o kompleksowy zbiór danych o konfliktach cybernetycznych (HD-CY. CON 1.0), który stanowi podstawę bazy danych wykorzystanych w projekcie EuRepoC. Do jej obowiązków należy opisywanie i dodawanie stanowisk politycznych państw wobec cyberincydentów oraz ich analiza w bazie danych EuRepoC.
Kim Schuck

Kim Schuck

Kierowniczką Projektu
Kim Schuck jest kierowniczką projektu EuRepoC. Jest również asystentką naukową w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu w Heidelbergu. Wcześniej ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie w Heidelbergu w zakresie nauk politycznych z uwzględnieniem elementów prawa publicznego. Jej praca magisterska koncentrowała się na uzbrojeniu przestrzeni kosmicznej i zróżnicowania podejścia państw do współpracy w zakresie kontroli zbrojeń w kosmosie.

NIEMIECKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH I BEZPIECZEŃSTWA, BERLIN

Annegret Bendiek

Annegret Bendiek

Zastępczynią Kierownika Działu Badawczego "UE/Europa" w SWP
Dr Annegret Bendiek jest politolożką i zastępczynią kierownika działu badawczego "UE/Europa" w Niemieckim Instytucie Spraw Międzynarodowych i Bezpieczeństwa (SWP). Od 2005 r. zajmuje się badaniem fundamentalnych zagadnień europejskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, a do 2020 r. była wykładowczynią na studiach podyplomowych z zakresu studiów europejskich ("Master of European Studies") na Freie Universität Berlin i Technische Universität Berlin, zaś w 2022 r. była profesorką wizytującą na Uniwersytecie Carleton w Ottawie w Kanadzie.
Dowiedz się więcej Została powołana do sztabu planowania Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach projektu "Review 2014: Rethinking Foreign Policy". W 2013 roku była stypendystką Fundacji Roberta Boscha w Transatlantyckiej Akademii "The Future of the Liberal Order" oraz Visiting Fellow w German Marshall Fund w Waszyngtonie. Regularnie publikuje w czasopismach naukowych, jest autorką i redaktorką kilku książek.
Jakob Bund

Jakob Bund

Pracownikiem Naukowym
Jakob Bund jest pracownikiem naukowym w Niemieckim Instytucie Spraw Międzynarodowych i Bezpieczeństwa (SWP) w Brukseli. Wcześniej kierował projektem Cyber Defense w Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem w ETH Zürich. Jako pracownik naukowy na Uniwersytecie Oksfordzkim badał całościowy rozwój krajowych zdolności cybernetycznych w imieniu brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Banku Światowego.
Camille Borrett

Camille Borrett

Analityczką Danych
Camille Borrett jest analityczką danych w Niemieckim Instytucie Spraw Międzynarodowych i Bezpieczeństwa (SWP) w Berlinie. W przeszłości była analityczką polityczną w Milieu Consulting w Brukseli, gdzie zajmowała się analizami danych, ocenami polityk wspólnotowych i ich skutków dla instytucji UE. W 2018 r. była również współzałożycielką organizacji pozarządowej DataMine Europe, za pośrednictwem której opracowywała analizy badania tekstu.

UNIWERSYTET W INNSBRUCKU

INSTYTUT CYBERPOLITYKI, ESTONIA

Matthias Kettemann

Matthias Kettemann

Profesorem Innowacji, Teorii i Filozofii Prawa
Prof. dr Matthias Kettemann, LL.M (Harvard) jest profesorem innowacji, teorii i filozofii prawa na Uniwersytecie w Innsbrucku oraz kierownikiem Katedry Teorii i Przyszłości Prawa. Kieruje programami badawczymi i grupami zajmującymi się prawem i cyfryzacją w Humboldt Institute of Internet and Society oraz Leibniz Institute of Media Research.
Martin Müller

Martin Müller

Pracownikiem Naukowym
Martin Müller jest asystentem uniwersyteckim w projekcie EuRepoC i doktorantem w Instytucie Teorii i Przyszłości Prawa na Uniwersytecie w Innsbrucku. W przeszłości pracował w Ernst & Young Law w obszarze "Prawa Cyfrowego" i koncentrował swoje badania na prawie europejskim i międzynarodowym, a także na prawie cyfryzacji.

INSTYTUT CYBERPOLITYKI, ESTONIA

Mika Kerttunen

Mika Kerttunen

Dyrektorem Instytutu Cyberpolityki
Doktor nauk społecznych (w zakresie politologii), podpułkownik (w stanie spoczynku) Mika Kerttunen jest dyrektorem Instytutu Cyberpolityki, adiunktem w obszarze strategii wojskowej na fińskim Uniwersytecie Obrony Narodowej, oraz członkiem zarządu szwedzkiego Uniwersytetu Obrony. Koncentruje się na międzynarodowej cyberdyplomacji, normach w cyberprzestrzeni i krajowych strategiach cyberbezpieczeństwa. Kerttunen pracował jako starszy wykładowca na Uniwersytecie Technicznym w Tallinie oraz wykładał i doradzał uniwersytetom i wojskowym instytucjom edukacyjnym w państwach nadbałtyckich i Europy Północnej, w szczególności Szwedzkiemu Urzędowi ds. Szkolnictwa Wyższego (UKÄ).
Dowiedz się więcej W George C. Marshall Center for European Security Studies pracował nad budowaniem regionalnych zdolności cybernetycznych w regionie Azji Południowo-Wschodniej. Jego ostatnie publikacje obejmują analizy z zakresu cyberdyplomacji (NUPI, 2018), krajowych strategii cyberbezpieczeństwa (EU ISS, 2019), stabilności cyberprzestrzeni (NUPI, 2019) oraz podręcznik międzynarodowego cyberbezpieczeństwa (Routledge, 2020).

ASYSTENCI NAUKOWI/ASYSTENTKI NAUKOWE – ASYSTENCI STUDENCCY/ ASYSTENTKI STUDENCKIE

  • Enis Bajra – asystent, Uniwersytet w Heidelbergu
  • Callahan Shelley – asystent studencki, Uniwersytet w Heidelbergu
  • Jonas Hemmelskamp – asystent studencki, Uniwersytet w Heidelbergu
  • Alisa Jazxhi – asystentka studencka, Uniwersytet w Heidelbergu
  • Annika Sachs – asystentka studencka, Uniwersytet w Heidelbergu
  • Linda Liang – asystentka studencka, Uniwersytet w Heidelbergu
  • Emilia Neuber – asystentka studencka Niemieckiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

Współpraca

Rada Doradcza

Europejskie Repozytorium Cyberincydentów działa w porozumieniu z interdyscyplinarną Radą Ekspertów i Ekspertek, którzy pomagają uściślić przedmiot projektu, zidentyfikować wyzwania i zainicjować dyskusje na temat wyników projektu.

Członkowie/Członkinie:

.

Współpraca

Podczas realizacji projektu wiele zyskaliśmy i nauczyliśmy się dzięki współpracy i wymianie myśli z kolegami/koleżankami z zaprzyjaźnionych organizacji. W szczególności chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność następującym osobom/ instytucjom:

Welcome to our Cyber Incident Dashboard!

For best results, please view on a desktop device.