Przejdź do treści

Rok działań wojennych w Ukrainie: dziewięć uwag na tematoperacji cybernetycznych

Federacja Rosyjska i jej pełnomocnicy przeprowadzili liczne operacje cybernetyczne przeciwko Ukrainie i państwom wspierającym jej prawo do samostanowienia. Bezpośrednio po inwazji z 2014 roku te operacje powodowały poważne szkody i wywoływały niepokoje w samej Ukrainie, jak i w innych państwach. Po rosyjskiej inwazji w 2022 roku wielu obserwatorów obawiało się jeszcze skuteczniejszych ataków rosyjskich na infrastrukturę krytyczną lub realizacji przez Rosję operacji zintegrowanych, konwencjonalno-cybernetycznych. Rok po rozpoczęciu konfliktu trwają dyskusje na temat powodów, dla których rosyjskie działania w cyberprzestrzeni nie spełniły tych oczekiwań. Uczestnicy tych debat szukają odpowiedzi na pytanie o to, czy większość operacji została skutecznie udaremniona przez ukraińską cyberobronę i podmioty ją wspomagające, czy raczej rosyjskie jednostki państwowe i wspomagające je podmioty niepaństwowe nie były w stanie lub nie chciały zrealizować skutecznych operacji cybernetycznych o szerszym zasięgu. Niezależnie od treści tych rozważań, niniejszy artykuł zawiera dziewięć spostrzeżeń na temat możliwych do zidentyfikowania wzorców konfliktu cybernetycznego ukształtowanych w pierwszym roku działań wojennych w Ukrainie. Koncentrujemy się w nim na interakcjach pomiędzy państwami a podmiotami niepaństwowymi oraz na wzorcach operacyjnych. Czynimy to w oparciu o nasze własne dane z projektu EuRepoC, ale także wykorzystując analizy przygotowane przez innych badaczy. Zakładamy, że w nadchodzących latach środowisko cyberzagrożeń będzie ulegało dalszej dywersyfikacji, kształtując nowy krajobraz cyberbezpieczeństwa międzynarodowego. Teza ta niedawno znalazła odzwierciedlenie w raporcie ENISA, zawierającym prognozę zagrożeń cyberbezpieczeństwa do roku 2030.

Other EuRepoC Articles

  • Research and Analysis
Right Thoughts, Right Words, Right Actions?: The EU’s Application of the Cyber Diplomacy Toolbox

1 February 2024
This analysis by Imke Schmalfeldt, Annika Sachs, and Kerstin Zettl-Schabath is the first to closely examine the actual application of the Cyber Diplomacy Toolbox's measures by EU institutions and actors over the last six years. Thiis paper sheds light on the question as to how far the EU has used the CDT as a vehicle to push for a strengthened Europeanisation of cybersecurity policies.

Welcome to our Cyber Incident Dashboard!

For best results, please view on a desktop device.